Day 2, Morning Panel
Part 2
(Chinese)

Fumin Lei, Xiyan Xu, Colin Poole,
Kelin Chen, Rong Mei Fei, Yubang He

Back to Part 1