Day 2, Morning Panel
Part 1
(Chinese)

Fumin Lei, Xiyan Xu, Colin Poole,
Kelin Chen, Rong Mei Fei, Yubang He

Continue to Part 2